Spring naar de inhoud

De medezeggenschapsraad (MR) 
Dit is een wettelijk ingestelde raad, waarin ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd. De MR heeft een adviserende en instemmende rol in beleidszaken. Leden voor de MR worden gekozen en nemen in principe voor meerdere jaren zitting. De schooldirecteur is alleen aanwezig bij MR-overleggen of een deel daarvan, wanneer hij daarvoor is uitgenodigd. De directeur maakt derhalve geen deel uit van de MR. 

Verslagen en notulen kunt u onderaan deze pagina vinden.

Voorzitter van de MR is Karin Drager (personeel). Verder bestaat de MR uit Kim Spanjaard (personeel), mevrouw L. Holla (ouder) en MR-secretaris mevrouw T. Berkenbosch (ouder). 
 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
Naast de MR is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Elke school binnen de stichting neemt met een personele- of oudervertegenwoordiging hierin zitting. De GMR bespreekt met de directeur-bestuurder beleidszaken die op stichtingsniveau spelen en overkoepelend zijn voor alle scholen van OPO Borger-Odoorn.

Binnen onze school is mevrouw T. Berkenbosch (ouder) lid van de GMR. 

Verslagen

MR-verslag 10-11-2022

MR-verslag 05-09-2022

MR-Jaarverslag 2021-2022

samen uniek