Spring naar de inhoud

Sociaal Emotionele Ontwikkeling

Het stimuleren en inzetten op sociaal emotionele ontwikkeling vindt dagelijks in alle klassen plaats. De groepsleerkrachten spelen hierin een centrale rol. Ook op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid zijn onze leerkrachten daarom goed geschoold. Binnen de vakgebieden HVO, GVO en het bewegingsonderwijs wordt eveneens veel aandacht besteed aan het welbevinden en derhalve de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Op het moment dat we merken dat de behoeften van het kind groter of specialistischer is dan doorgaans door de groeps- en vakleerkrachten wordt aangeboden, hebben we de mogelijkheid de volgende specialisten te raadplegen die werkzaam zijn binnen dit aandachtsgebied: 

  • Intern begeleider (intern)
  • Onderwijsassistent (intern)
  • Ondersteuningscoördinatoren Passend Onderwijs (intern)
  • Logopedist (extern)
  • KansenCoach van het Sociaal Team (extern)
  • Schoolverpleegkundige van de GGD (extern)
  • Schoolarts van de GDD (extern)
  • Leerplichtambtenaar van de gemeente (extern)

De intern begeleider participeert binnen het IB-netwerk van OPO Borger-Odoorn. In samenspraak met de IB-er zetten de leerkrachten in op de specifieke behoefte van de (meer-/hoogbegaafde) leerlingen om hen uit te dagen anders te leren. 

School75 vormt samen met de betrokken ondersteuningscoördinatoren passend onderwijs een team op het gebied van onderwijsontwikkeling. De interne teamleden hebben zo nodig dagelijks en in elk geval 6-wekelijks, onderwijsinhoudelijk overleg waarbij tevens eventuele gespecialiseerde zorg en/of aandacht benodigd is.  

samen uniek