Spring naar de inhoud

Schoolreis & Schoolkamp

Schoolreisjes

In de onder en middenbouw (groepen 1 t/m 5) gaan de kinderen eenmaal per jaar een dag op schoolreis. Dit kan een locatie met activiteit in de buurt zijn maar ook een bestemming wat verder weg. Indien mogelijk wordt een bus gehuurd. Vervoer wordt ook wel verzorgd door auto’s met ouders.

De schoolreis is passend bij de belevingswereld van de kinderen. In groep 1 t/m 3 is dat doorgaans een andere bestemming dan in groep 4/5.

Meerdaags schoolkamp

In de bovenbouw (groep 6/7/8) hebben de kinderen een meerdaags schoolkamp. Ook dit kan een locatie in de buurt zijn waar de kinderen met de fiets naar toe kunnen of een bestemming verder weg waarvoor bus- of autovervoer benodigd is.

Andere activiteiten

Los van de schoolreis en het schoolkamp ondernemen alle klassen meerdere activiteiten in het kader van Kunst & Cultuur (K&C) of Natuur & Milieu Educatie (NME). Meestal zijn dit activiteiten in de buurt, bijvoorbeeld de schaapskooi of een veebedrijf, een dansvoorstelling in de gymzaal of een toneelvoorstelling in het theater.

Financiering van activiteiten

De kosten van de schoolreis en het schoolkamp worden betaald van de vrijwillige ouderbijdrage. Zie voor meer info op deze website ‘Ouderbijdrage’.

 

samen uniek