Spring naar de inhoud

Kinderopvang

Op School 75 wordt op meerdere dagen in samenwerking met Kinderwereld de volgende kinderopvang georganiseerd;

  • VSO (voorschoolse opvang van 4 t/m 12 jaar / 07:00-08:15u),
  • VVE/peuterspeelzaal (Voor- en Vroegschoolse Educatie van 2 tot 4 jaar / 08:30-12:30u) en
  • BSO (buitenschoolse opvang van 4 t/m 12 jaar / 14:30-19:00u).

Ook is er kinderopvang mogelijk buiten de school en de mogelijkheid uw kind bij een van de gastouders onder te brengen.

Het kunnen bieden van VSO, voorschool en BSO aansluitend op de schooltijden, is voor de kinderen in de doorgaande leerlijnen en voor veel ouders van groot belang. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

Ouders zijn vrij in de keuze voor voor- en naschoolse opvang. Met alle organisaties dragen wij zorg voor een overdracht en een doorgaande lijn. Met alle betrokken kinderopvangorganisaties en gastouders hebben wij goede samenwerkingsafspraken.

Heeft u interesse in onze VSO, peuterspeelzaal en/of BSO van Kinderwereld? U kunt uw zoon of dochter aanmelden via de website (www.kinderwereld.info) onder het kopje “inschrijven”. Mocht u hierover of nog andere vragen hebben dan kunt u mailen of bellen;

  • KinderWereld – Monierweg 5D – 7741 KV Coevorden – T 0524 52 44 45 – M  info@kinderwereld.info

Daarnaast zijn nog een drietal organisaties in de buurt van de school die kinderopvang en voor- en naschoolse opvang op eigen locaties verzorgen. Ook het vervoer van/naar school nemen zij voor hun rekening:

Daarnaast maken ouders gebruik van gastouders:

  • Gastouderopvang Minoes – Sjaronne Bosschaart – 06-57907995 – Noorderdiep 62 Nieuw-Buinen
  • Willy Hilbolling – 0599-212975 – willyhilbolling@live.nl – Zuiderdiep 2 Nieuw-Buinen
  • Geesje Weggemans – 06-23107872  – geesjeweggemans@home.nl – Zuiderdiep 29 Nieuw-Buinen
samen uniek