Spring naar de inhoud

Verkeersveiligheid

Werkgroep Verkeer

De werkgroep Verkeer met ouder Lindsey Holla en juf Karin heeft als belangrijkste taak zich in te zetten om de veiligheid in het verkeer van schoolgaande kinderen te vergroten. Samen met de groep verkeersouders en een aantal organisaties buiten de school doen zij dit o.a. door Verkeersbrigadiers (ouders en onze >10jarige leerlingen) op te laten leiden (door de wijkagent) en het organiseren van het theoretisch en praktisch verkeersexamen en de fietscontrole (in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland).

Voor beleidsmatige zaken is er overleg tussen de werkgroep en de directie en voor lesactiviteiten met de betreffende groepsleerkrachten en de groep verkeersouders (via de verkeersoudersapp-groep).

Onze leerlingen worden in de klas geïnformeerd over activiteiten en ouders worden via de ouderapp Parro op de hoogte gehouden over onze verkeersprojecten en afspraken rondom verkeersveiligheid.

Drents VerkeersveiligheidsLabel (DVL)

Onze school is sinds juni 2012 in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van het Drents VerkeersveiligheidsLabel.
In 2019 heeft een herindicatie plaatsgevonden. Het Drents VerkeersveiligheidsLabel werd toen verlengd.

We voldoen aan de criteria die van toepassing zijn op het label:
– Het maken van een jaarlijks activiteitenplan verkeersveiligheid.
– Het verankeren van verkeerseducatie in alle groepen.
– Het uitvoeren van het theoretische- en praktische verkeersexamen.
– De zorg voor een veilige schoolomgeving en veilig verkeersgedrag.
– De ouders participeren in de verkeersveilige school.

Enkele van de verkeersactiviteiten zijn:

  • Cursus verkeersbrigadier voor >10jarigen en ouders
  • Verkeersexamen (theoretisch en praktisch) gr 8
  • Fietscontrole gr 4-8
  • Dode hoek – de vrachtwagen gr 6/7/8
  • Oversteken bij het Zuiderdiep alle groepen
  • ANWB Streetwise om het jaar in alle groepen

Handige links:

Verkeersveiligheid

samen uniek