Spring naar de inhoud

Ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? 
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. 
 
Voor de extra georganiseerde activiteiten door de AC vragen wij om een vrijwillige ouderbijdrage. Denk hierbij aan het organiseren van excursies, kerst- en paasvieringen, sinterklaas, de schoolreisjes en schoolkampen. 

Voor het komend schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar: 
Groep 1 /2/3 € 40,00 
Groep 4/5 € 50,00 
Groep 6/7/8 € 80,00 
 
De vrijwillige bijdrage kan op twee manieren betaald worden: 
1. Door middel van een automatische incasso, betaling is dan in 4 termijnen (incasso is in november, januari, maart en mei) 
2. Door middel van een factuur voor het volledige bedrag (deze factuur krijgen de ouders in september of oktober).

Bij de intake en kennismaking ontvangen ouders een formulier waarop een keuze kan worden gemaakt. Deze formulieren zijn ook los geprint op school verkrijgbaar en via deze website. 

Voor het ontvangen van de factuur (handmatige betaling) of automatische incasso hoeven ouders niets te doen. Dit wordt verzorgd door de penningmeester van de AC en Stichting Derdengelden.
 
Dit is een vrijwillige bijdrage. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten die wij organiseren, ook als ouders de bijdrage niet willen of kunnen betalen. Wanneer ouders de bijdrage niet kunnen betalen kan via de gemeente Borger-Odoorn en eventueel met hulp van de KansenCoach en contactpersoon Sociaal Team Martine Dekker, een vergoeding worden aangevraagd via het project Meedoen in Borger-Odoorn. 

samen uniek