Spring naar de inhoud

Ouderbijdrage

Wat is de ouderbijdrage? 
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. 
 
Voor de extra georganiseerde activiteiten door de AC vragen wij om een vrijwillige ouderbijdrage in de kosten van verschillende activiteiten* en een bijdrage in de kosten van de schoolreis of het meerdaags schoolkamp.

* Denk hierbij aan het organiseren van excursies, museumbezoek, het tweejaarlijks schoolpleinfeest, de sint maarten, kerst- en paasvieringen, sinterklaas, de uitvoering van groep 6/7/8, viering laatste schooldag etc. etc.. 

Voor het komend schooljaar is de ouderbijdrage per leerjaar: 
Groep 1 t/m 5 €15,- bijdrage in de activiteiten + € 35,- schoolreisbijdrage = totaal € 50,00
Groep 6/7/8 €15,- bijdrage in de activiteiten + € 65,- schoolkampbijdrage = totaal € 80,00 
 
De vrijwillige bijdrage wordt geïnd via het programma Schoolkassa. Dit programma is onderdeel van de oudercommunicatie app Parro. Meer informatie over Parro kunt u hier vinden. Ouders ontvangen vanzelf bericht vanuit Schoolkassa en Parro. Dit wordt verzorgd door de penningmeester van de AC en Stichting Derdengelden.

Nogmaals;
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten die wij  als School in samenwerking met de ouders van de AC organiseren, ook als ouders de bijdrage niet willen of kunnen betalen. 

samen uniek