Spring naar de inhoud

Gymnastiekrooster

Gymnastiek 
Met alle groepen gymmen we in onze sportzaal of bij mooi weer buiten op het veld. De kinderen van groep 1 en 2 bewegen twee keer per dag, afhankelijk van het weer in de sportzaal of buiten.

Vanaf groep 3 gymmen we twee keer per week. Eenmaal per week worden de gymlessen door vakleerkracht Daniël Kroder en (groeps)leerkracht bewegingsonderwijs Karin Drager, gegeven. Om veilig en effectief te kunnen bewegen is het voor groep 3 t/m 8 verplicht gymkleding en gymschoenen te dragen.

De groepen 3 t/m 8 hebben op dinsdag- en donderdagmiddag na de lunch (12:45-14:15/14:30u) gymles.

samen uniek