Spring naar de inhoud

De ActiviteitenCommissie (AC) 

De leden van deze commissie organiseren samen met het team diverse activiteiten voor leerlingen en ouders. Om de activiteiten, het werk en de organisatie te verdelen zijn verschillende werkgroepen actief. In elke werkgroep is ook een teamlid van het personeel vertegenwoordigd.

Ouderbijdrage

Enkele leden van de AC zijn verantwoordelijk voor het beheer van de ouderbijdragen, schoolreisgelden en opbrengsten verkregen vanuit diverse acties (bijv. oud papier, Suikerbrood & Worst en bijv. de perkplantenverkoop).

Oud-papier

Ouders worden eens in de zoveel tijd (1,5 jaar gemiddeld) ingedeeld om oud papier op te halen met een perswagen. Hiervoor ontvangen ouders jaarlijks en op tijd een rooster.

Stichting Derdengelden

Om de financiën goed te borgen is een Stichting Derdengelden opgericht. De penningmeester van de AC beheert de gelden en is verplicht jaarlijks verantwoording over de jaarrekening af te leggen aan alle ouders. Controle van het jaarverslag, de balans en de kas wordt door jaarlijks eenmalig door de de KasCommissie gedaan voorafgaande aan de Zakelijke Ouderavond. Deze KasCommissie wordt voor iedere controle telkens eenmalig samengesteld.

Interesse in een plek in de AC of een helpende hand op school

Ouders die interesse hebben om deel te zijn van de AC kunnen met de penningmeester contact opnemen. Dat kan ook wanneer ouders niet in de AC zelf zitting willen nemen en wel zo nu en dan willen helpen bij activiteiten op school.

Voorzitter van de AC is Gideon Loerakker en penningmeester Judith Jeuring.

Wilt u de AC ondersteunen of helpen bij een losse activiteit, meldt u aan bij: judithjeuring@gmail.com

samen uniek