Spring naar de inhoud

Aanmeld- en inschrijvingsprocedure

Hartstikke fijn dat u meer interesse heeft in onze aanmeld- en inschrijvingsprocedure.

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt met de directeur, krijgt u eerst een rondleiding door de school. Uw kind is hierbij van harte welkom uiteraard. U en uw kind maken dan gelijk kennis met de leerkracht van de klas waar uw kind zal starten.

Daarna zal de directeur met u het kennismakings- en intakegesprek voeren.

Kennismakingsgesprek

Onderwerpen die tijdens de intake aan bod komen;

 • Het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind.
 • Eventuele informatie of het mogen opvragen daarvan van een VVE, peuterspeelzaal of andere kinderopvang.
 • Onderwijsconcept van onze school, onze openbare identiteit, onze visie, onze kernwaarden en onze trots en uiteraard de sfeer op school besproken. Ook de ondersteuningsmogelijkheden en procedures komen aan bod. Evenals onze school- en gymtijden en welke verwachtingen we van ouders en ouders van ons hebben.
 • Er is op School75 een grote regelmatige ouderparticipatie in de vorm van een Activiteiten Commissie (AC) met daarnaast een grote groep ouders die af en toe willen ondersteunen.
 • Wanneer uw kind nog geen 4 is wordt met de directeur de eerste datum afgesproken om te wennen. We verwachten dat kinderen ca. 6x voordat zij 4 jaar oud zijn, op school in hele dagen of dagdelen zijn komen wennen. Na de eerste wendatum, spreekt u met de groepsleerkracht af wanneer uw kind weer komt of op welke (vaste) dagdelen.
  • Wij kijken dan of de groepsleerkrachten en onderwijs assistent kunnen voldoen aan de behoeften van uw kind. Ook wordt bekeken of we over voldoende voorinformatie beschikken, bijvoorbeeld van een VVE, peuterspeelzaal of eventueel andere kinderopvang. Dit gebeurt alleen met uw instemming.
  • De observatie doen wij omdat we het op School75 erg belangrijk vinden dat we voldoende kennis, vaardigheden en capaciteiten in huis hebben om in de ontwikkeling en het welzijn van uw kind te voorzien.
  • Doorgaans weten we dit binnen 2 weken. Mocht er meer tijd nodig zijn dan houden we u op de hoogte hiervan en ook de reden daartoe.
  • Wanneer we vermoeden dat er meer kennis, vaardigheden en/of capaciteiten benodigd zijn, vragen we extra hulp van onze Intern Begeleider (Muriel Gras) en/of van onze Ondersteuningscoördinator Passend Onderwijs (Renate van der Meer). U wordt daarover geïnformeerd.
  • Voor deze aanmeld- en onderzoekstermijn geldt een (wettelijk)maximum van 10 weken.

Interesse?

Wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding? Klikt u dan hier voor het telefoonnummer en/of mailadres.

samen uniek